Datum objave: 25.08.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 

Članica: UL Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana   

1. Razpisano delovno mesto: Asistent m/ž   

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: D010001
 • Tarifni razred: VII/2-3/VIII/IX
 • Ime naziva: Asistent/asistent z magisterijem/asistent z doktoratom
 • Šifra naziva: 3,2,1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas 
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, predvidoma od 1. 10. 2021    

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri: socialna pedagogika ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri: socialna pedagogika ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smeri: socialna pedagogika ali
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) smeri: socialna pedagogika ali
 • magisterij znanosti (prejšnji) smeri: socialna pedagogika ali
 • doktorat znanosti (prejšnji) smeri: socialna pedagogika ali
 • doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) smeri: izobraževanje učiteljev in edukacijske vede, smer  socialna pedagogika 

Ostali pogoji: 

 • dokončan zadnji študij s povprečno oceno najmanj prav dobro 8 (pri čemer se pri izračunu povprečja upoštevajo ocene vseh opravljenih izpitov, vaj in drugih ocenjenih študijskih obveznosti) 
 • zaključno delo ocenjeno z najmanj oceno prav dobro 8
 • potrdilo o aktivnem znanju enega svetovnega jezika
 • poskusno delo: od 3 do 4 mesece
 • veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje didaktike in metodike socialno pedagoškega dela
 • zaželene delovne izkušnje na področju vzgoje in izobraževanja
 • Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 17. 6. 2021, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: komunikativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), usposobljenost za delo z računalnikom           

3. Kratek opis dela in nalog: 

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nosilca predmeta, dekana, prodekanov oziroma predstojnika oddelka, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas predvidoma od 1. 10. 2021 čas s polnim  delovnim časom, na Oddelku za socialno pedagogiko.  

5. Datum objave: 25. 8. 2021   

6. Rok za prijavo: 10 dni  

Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na na e-naslov razpisiprijave@pef.uni-lj.si   Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

7. Kontaktna oseba na članici: 

Marina Cimprič Paradinović,  tel.: +386 1 58 92 354,  e-naslov: kadrovska@pef.uni-lj.si