Datum objave: 27.08.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE, Šifra DM: J017903 (M/Ž) v Službi za gospodarske zadeve in komuniciranje.           

Registrska številka objave na ZRSZ: OE37566  

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne ali druge družboslovne ali naravoslovno tehnične smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne ali druge družboslovne ali naravoslovno tehnične smeri 
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne ali druge družboslovne ali naravoslovno tehnične smeri 
 • aktivno znanje angleškega jezika, organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov
 • 5 let ustreznih delovnih izkušenj.

 Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

3. Kratek opis dela in nalog:   Splošni opis:

 • sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice
 • samostojno vodenje zadev različnih področij
 • sodelovanju pri delu organov članice in univerze
 • sodelovanje pri ostalih delih po nalogah tajnika
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:

 • aktivnosti pri pogodbah in sodelovanju FS z deležniki, primarno na tržni dejavnosti
 • identificirati in vzpostavljati raziskovalne priložnosti FS na domačih in mednarodnih trgih/projektih, 
 • vodenje Službe za gospodarske zadeve in komuniciranje
 • strateško vodenje in nadzor PR dejavnosti
 • sodelovanje pri razvoju in izvajanje sistema nadzora kakovosti dejavnosti FS
 • samostojno vodenje internih projektov in sooblikovanje strategij
 • sodelovanje pri ostalih analitsko-administrativnih in pravnih zadevah po nalogu vodstva
 • priprava in pomoč pri formiranju pogodb z deležniki na tržni dejavnosti
 • strateško vodenje PR dejavnosti, promocija, vzpostavljanje povezav in mrež za povečanje razvojne in pedagoške dejavnosti
 • intenzivna in ciljna komunikacija z gospodarstvom in širšo javnostjo
 • okrepiti organizacijo javnih dogodkov (Dnevi strojništva, poletna šola idr.)
 • povečati prepoznavnost in dejavnost Alumni kluba
 • sodelovanje in vzpostavljanje sistemov kontrole kakovosti
 • sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju strateških smernic fakultete
 • sodelovanje pri izvajanju sistemov za medsebojno sodelovanje znotraj fakultete
 • sodelovanje pri analizah vodstva o delovanju in razmerah fakultete in zunanjih deležnikov
 • promovirati in internacionalizirati dejavnost Fakultete

4. Rok za prijavo: od 27. 8. 2021 do 4. 9. 2021  

Kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazila o izobrazbi.   Kandidat lahko vlogo posreduje na e-mail: mateja.pustotnik@fs.uni-lj.si  

5. Delovno razmerje:    Določen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden), 3 – mesečna poskusna doba.   

Zaposlitev predvidoma november 2021 do vrnitve začasno odsotnega delavca.   

6. Kontaktna oseba na članici za pošiljanje prijav:  

Ime in priimek: Mateja Pustotnik 

Telefonska številka: 01 4771 661

E-mail: mateja.pustotnik@fs.uni-lj.si    

7. Kontaktna oseba na članici za informacije v zvezi z delovnim mestom:    

Ime in priimek: Katja Pustovrh

Telefonska številka: 01 4771 662