Datum objave: 03.09.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST


Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: J016981 – Vodja enostavnejšega področja/enote II (z do 5 zaposlenimi) VI - 0 (m/ž)


Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: OE56441

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J016981,
Tarifni razred: VI,
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
Delovne izkušnje: 2 leti,
Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:

-    višja strokovna izobrazba ustrezne smeri, višješolska izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri

Opis delovnega mesta:

Splošni opis
:
-    vodenje službe ali enote ter usklajevanje dela z drugimi enotami pri izvajanju skupnih nalog
-    odgovornost za vzdrževanje in tehnično brezhibnost opreme
-    nadzor nad porabo materialnih sredstev ali drugih energetskih virov ter dajanje predlogov za varčevalne ukrepe, nujno zamenjavo opreme, investicijsko vzdrževanje
-    opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
-    po nalogu tajnika članice

Podrobnejši opis:

-    vodenje in delo na področju obračuna plač, honorarjev in drugih prejemkov v sklopu Finančno računovodske službe UL FMF
-    kontiranje in knjiženje poslovnih dogodkov ter knjigovodskih listin
-    vodenje in kontroliranje pomožne knjige ter analitične evidence
-    usklajevanje analitične evidence z glavno knjigo
-    obračunavanje plač in honorarjev ter drugih prejemkov
-    sodelovanje s KS FMF na področju vodenja in kontrole evidenc, ki so podlaga za obračunavanje plač, honorarjev in drugih prejemkov
-    delo po nalogu vodje FRS


Datum objave: 3.9.2021
Rok za prijavo:  08.09.2021

Pisne vloge z življenjepisom in obvezno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: razpis@fmf.uni-lj.si       

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Velesa Mrak
Telefonska številka: 01 4766-563
E-mail: razpis@fmf.uni-lj.si