Datum objave: 10.09.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica  : UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale  

1. Razpisano delovno mesto TEHNIČNI DELAVEC V  - TAJNIŠTVO ODDELKA  (M/Ž) 

 • Šifra delovnega mesta: J035067 ( M/Ž  )
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Tarifni razred : V
 • Plačna podskupina : J
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Poskusno delo: 3 meseci
 • Delovni čas: polni delovni čas

2. Pogoji za opravljanje dela:  

 • srednja strokovna izobrazba elektro, strojne ali druge ustrezne tehnične, proizvodne ali gradbene smeri (V.)
 • organizacijske sposobnosti in potrebna tehnična znanja
 • aktivno znanje slovenskega jezika
 • eno leto delovnih izkušenj
 • vozniški izpit B kategorije
 • znanje uporabe računalnika

3. Opis dela in nalog:  

 • skrb za redno vzdrževanje stavbe in prostorov, samostojno načrtovanje potrebnih akcij za nemoteno delovanje vseh sistemov (eklektika, vodovod, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje …)
 • načrtovanje in izvedba potrebnih manjših popravil v obsegu, ki ne zahteva posebno strokovno usposobljenost
 • skrb za vzdrževanje osnovnih sredstev v prostorih in na njegovih zunanjih površinah
 • skrb za redno vzdrževanje funkcionalnih površin (odstranjevanje odpadlega listja, odstranjevanje plevela iz gredic in tlakovanih poti …)
 • skrb za redno košnjo trave in obrezovanje grmovnic
 • skrb za odstranjevanje snega s parkirišča, za čiščenje in posipanje zaledenelih površin pri dohodih v prostore, za odstranitev ledenih sveč in drugih stvari, ki bi lahko ogrožale varen dostop do prostorov
 • manjša popravila poškodb pohodnih in voznih površin
 • pomoč pri pripravi prostorov za prireditve
 • razne premestitve pohištva, vključno z demontažo in montažo, ter računalniške opreme
 • organizacija višinskih del v primeru popravil ali poškodb
 • opravljanje prevozov stvari in materiala po potrebah zavoda
 • dostavljanje in odpremljanje pošte, organiziranje izdelave rezervnih ključev ter opravlja kurirska opravila za zavod
 • skrb za tehnično brezhibnost in za redno vzdrževanje službenega osebnega vozila
 • skrb za tehnične preglede in registracijo vozila po predpisih
 • pravočasno obvešča vodstvo o okvarah vozila
 • izročanje vozila drugemu vozniku v brezhibnem stanju in le ob soglasju vodstva
 • sodelovanje z zunanjimi izvajalci, koordinacija in nadzor njihovega dela, sodelovanje pri sprejemanju odločitev v zvezi z vzdrževanjem objektov
 • pregledovanje vseh prostorov in obveščanje nadrejenega o večjih nepravilnostih, napakah in ostalem dogajanju na posameznih elementih stavbe
 • izdelava planov investicijskega vzdrževanja
 • sodelovanje pri instalacijah nove opreme
 • priprava in vodenje dokumentacije za inšpekcijske preglede
 • organizacija in priprava z zakonom predpisanih meritev na elektro instalacijah, strelovodih in ozemljitvah objekta
 • skrb za organizacijo periodičnih servisnih  pregledov naprav, ki so zakonsko ali kako  drugače predpisane in organiziranje odprave morebitnih napak
 • koordinacija in nadzor nad delom čistilnega servisa
 • izvajanje gašenja začetnih požarov in izvajanje evakuacije

4. Rok za prijavo: od 10. 09. 2021 do  23. 09. 2021  

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL Biotehniška fakulteta Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana.  

5. Kontaktna oseba na članici:  

Ime in priimek: Mojca Dermastja 

Telefonska številka: 01/320-38 01

e- pošta: mojca.dermastja@bf.uni-lj.si