Datum objave: 14.09.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

ČLANICA: UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana 


1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT za področje ELEKTROTEHNIKA, M/Ž (D010001) za izvajanje vaj pri predmetih: Računalniška simulacija, Metode modeliranja, Modeliranje in simulacija  in Računalniško vodenje procesov.  

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, od 01. 10.  2021 dalje in tri mesečnim poskusnim delom.  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) elektrotehniške smeri ali
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) elektrotehniške smeri ali
 • magisterij znanosti (prejšnji) elektrotehniške smeri ali
 • doktor znanosti (prejšnji) s področja elektrotehnike ali
 • doktor znanosti  (3. bolonjske stopnje) s področja elektrotehnike  

Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje Elektrotehnika

 • kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj naveden naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva, skladno z Merili

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • strokovne in znanstveno-raziskovalne izkušnje s področja modeliranja, simulacije, vodenja;
 • strokovne in znanstveno-raziskovalne izkušnje s področja naprednih metod vodenja procesov;
 • poznavanje tehnologij za razvoj in implementacijo metod modeliranja, simulacije in vodenja.  
 • aktivno znanje slovenskega jezika in vsaj enega svetovnega jezika
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela s študenti 

3. Kratek opis dela in nalog s področja pedagoške dejavnosti:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri  predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,  
 • delo na področju stroke,
 • skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme, 
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.  

4. Rok za prijavo: 7 dni,  od 14. 09. 2021 do 21. 09. 2021  

5. Kontaktna oseba na članici:  Vera Wabra, tel. št.: 4768 427,  e-mail:  vera.wabra@fe.uni-lj.si