Datum objave: 15.09.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1 v Laboratoriju za kognitivno modeliranje, za določen čas, s krajšim delovnim časom (15%)

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J037003,
 • Plačna podskupina: J3,
 • Tarifni razred: VII/1, 
 • Šifra naziva: 0,
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas 
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, za delo na projektu od predvidoma 01. 10. 2021 do 31. 03. 2022
 • Poskusno delo: / 
 • Predviden nastop dela: 01. 10. 2021

1. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), smer: medjezikovno posredovanje
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), smer: medjezikovno posredovanje
 • visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja), smer: medjezikovno posredovanje
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja), smer: medjezikovno posredovanje

2.Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 

 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj,
 • poskusno delo: 3 mesece.

3. Opis delovnega mesta: 

 • delo na delovnih sklopih projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju, 
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu vodje projekta in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Datum objave: 15. 9. 2021  

5. Rok za prijavo: 20. 9. 2021  

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »TS_LKM«. Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Mateja Ravnik Tel.: 01/4798-114 e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si