Datum objave: 21.09.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

  Članica: UL FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, Portorož  

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT  m/ž  za področje PROMETNE TEHNOLOGIJE in TRANSPORTNE LOGISTIKE, Šifra DM D010001  

2. Pogoji za opravljanje dela  

  • Univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magisterij stroke s področja prometne tehnologije in transportne logistike, oziroma doktorat s področja Prometa
  • veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani: asistent za področje Prometne tehnologije in Transportne logistike, oziroma izpolnjevanje pogojev za pridobitev naziva asistenta,
  • zaposlitev za nedoločen čas za polni delovni čas, od 01.10.2021 
  • tekoče znanje angleškega jezika, smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij.
  • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR)

3. Kratek opis dela in nalog:

  • priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih, 
  • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
  • osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo)

4. Datum objave:21.09.2021 

5. Rok za prijavo: 5 dni,  do vključno 26.09.2021  

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izobrazbi, habilitacijskem nazivu in znanju tujega jezika naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Zmaga Uršič, univ.dipl.. org. dela

05 67 67 221

E- mail: zmaga.ursic@fpp.uni-lj.si