Datum objave: 21.09.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 Članica: UL Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:  

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III (Šifra DM: J017104) v Glavni pisarni dekana na Filozofski fakulteti (m/ž) za nedoločen čas in s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.  

1. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri ali 
 • magistrska 2-stopenjska izobrazba družboslovne ali humanistične smeri.

2. Delovne izkušnje: 2 leti ustreznih delovnih izkušenj.

3. Zahtevana funkcionalna znanja:

 • aktivno znanje angleškega jezika, 
 • znanja za uporabo računalniških programov Microsoft Office,
 • poznavanje predpisov področja, 
 • komunikativnost, 
 • organizacijske sposobnosti.

4. Poskusno delo: 3 mesece.  

5. Opis del in nalog:

 • opravljanje tajniških del za dekana in prodekane (usklajevanje sestankov in srečanj, priprava obvestil in skrb za splošne fakultetne e-naslove), 
 • evidentiranje pošte,
 • preverjanje dveh e-naslovov in osebnega,
 • postrežba na sejah vodstva,
 • sodelovanje pri pripravi Programa dela z akcijskim načrtom in Poslovnega poročila  s poročilom o kakovosti, 
 • objava gradiv za seje Senata, Upravnega odbora in Akademskega zbora na intranetnih straneh,
 • urejanje naročanja storitev in materiala (priprava naročilnic za celotno fakulteto in njihov vnos v informacijski sitem), 
 • vodenje in organizacija dela kurirske službe in vložišča,
 • urejanje intranetnih strani glavne pisarne, 
 • urejanje arhiva Glavne pisarne,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu dekana, prodekanov in tajnice fakultete.

6. Rok za prijavo: do 27. 9. 2021

  7. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: jure.prevorsek@ff.uni-lj.si  

8. Kontaktna oseba na fakulteti:

Maja Buzeti

Telefonska številka: 01/241 1030

E-mail: maja.buzeti@ff.uni-lj.si