Datum objave: 22.09.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA    Članica: UL Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC (H019007)  

Delovno mesto razpisujemo za določen čas s polnim delovnim časom (40 ur tedensko) za obdobje 12 mesecev, od 1.1.2022 do 31.12.2022.   Registrska številka prijave na ZRSZ: OF04614  

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • Zahtevana izobrazba: doktorat znanosti ustrezne smeri 
 • Veljavni habilitacijski naziv: znanstveni sodelavec za habilitacijsko področje Znanost o športu – kineziologija.

Kandidat izpolnjuje ta pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja ali gostujočega raziskovalca na UL. Če kandidat / ka v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat / ka skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova / njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.  

3. Opis del in nalog: 

 • znanstvenoraziskovalno delo,
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine),
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobneje:

 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • sodelovanje, pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s področja raziskovalnega programa po nalogu prodekana za znanstveno in raziskovalno dejavnost in predstojnika Inštituta za šport ter drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta,
 • sodelovanje pri izvajanju meritev za spremljanje pripravljenosti vrhunskih športnikov na Inštitutu za šport,
 • preučevanje longitudinalne uspešnosti spremljanja pripravljenosti vrhunskih športnikov,
 • priprava inovativnih predlogov za protokole meritev vrhunskih športnikov,
 • spremljanje meritev na področju na področju otrok in mladine vključenih v tekmovalne programe,
 • ostale naloge po navodilu pristojnega vodje.

4. Funkcionalna znanja in  ostale zahteve:

Prednost bodo imeli kandidati, ki so inovativni, imajo smisel za organizacijo dela, so komunikativni, imajo znanje slovenskega in angleškega jezika na nivoju B2 ter poznajo delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez, so visoko motivirani za raziskovalno in strokovno delo.  

5. Rok za prijavo:  3 dni ( 22. 9. 2021 – 27. 9. 2021)  

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo po e-pošti na naslov: ks@fsp.uni-lj.si 

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom / kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.    Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.  

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«  

6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Maja Zdešar

Telefonska številka: 01 520 77 33

E-mail: maja.zdesar@fsp.uni-lj.si