Datum objave: 11.10.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: Tehnični delavec V (I)  

 • Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: OF54620
 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J035067,
 • Tarifni razred: V,
 • Plačna podskupina: J3,
 • Predviden začetek dela: 01.11.2021 oz. po dogovoru,
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, 1 leto z možnostjo podaljšanja
 • Delovne izkušnje: 1 leto,
 • Poskusno delo: 2 meseca.

1. Pogoji za opravljanje dela: 

 • srednja strokovna izobrazba tehnične smeri 
 • organizacijske sposobnosti in potrebna tehnična znanja 
 • komunikativnost, znanja za uporabo računalniških programov

2. Opis delovnega mesta:


Splošni opis:

 • nabava, izdaja in kontrola pisarniškega materiala, sodelovanje pri nabavi osnovnih sredstev in opreme
 • zbiranje in pripravljanje vzorcev za eksperimente, teste in analize po nalogu predpostavljenega
 • nameščanje programskih paketov na računalniško opremo ter pomoč uporabnikom,
 • zagotavljanje tehnične pomoči, povezane z raziskavami in izobraževalnim procesom
 • priprava podrobnih ocenitev količin in stroškov materiala ter dela, potrebnega za izdelavo in postavitev opreme
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega

3. Podrobnejši opis: 

 • izvajanje vzdrževanja računalniške in druge tehnične opreme – samostojno oziroma v  sodelovanju z zunanjimi izvajalci;
 • sodelovanje pri nakupih računalniške opreme

4. Datum objave: 11.10.2021  

5. Rok za prijavo: 7 dni, do 18.10.2021  

Pisne vloge z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ v razpisnem roku pošljite na elektronski naslov: prijava@fmf.uni-lj.si. K vlogi obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami ter dokazilo o ustrezni izobrazbi).  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Velesa Mrak

Telefonska številka: 01 4766-563

E-mail: prijava@fmf.uni-lj.si