Datum objave: 15.10.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

 OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto:  

ZNANSTVENI SODELAVEC (H019007) na Inštitutu za zdravstveno hidrotehniko   za določen čas do 30. 9. 2024 in s krajšim delovnim časom 24 ur na teden.  

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti ( prejšnji) ali doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja hidrotehnike, elektrotehnike ali strojništva 
 • Veljaven habilitacijski naziv: znanstveni sodelavec za habilitacijsko področje: Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo,  Strojništvo ali drugo ustezno področje
 • 3 leta delovnih izkušenj
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat  tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi
 • inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost
 • zaželeno poznavanje računalniških programov za modeliranje in numerično simuliranje (npr: Solidworks, AutoCAD, Simulink, ANSYS), poznavanje osnov hidromehanike in hidravlike, spretnost pri programiranju in poznavanje enega od sledečih jezikov Matlab, Python, C++)

2. Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo na projektu ARRS: Razvoj optične merilne metode za merjenje gladine turbulentnega dvofaznega toka s prosto gladino,
 • strokovno delo na projektih v okviru Inštituta za zdravstveno hidrotej+hniko
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog, 
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz, 
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala, 
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in vodje projekta ter drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3.Rok za prijavo:    Datum objave:  15. 10. 2021, rok za prijavo: 5 dni, do 20. 10. 2021  

4.Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na e-naslov: mojca.majercic-mole@fgg.uni-lj.si  

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole

Telefonska številka: 47 68 506

E-mail:  mojca.majercic-mole@fgg.uni-lj.si