Datum objave: 15.10.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

OBJAVA  PROSTEGA  DELOVNEGA  MESTA 

ČLANICA: UL FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, SI-1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2  –  m/ž 

 • Šifra DM:  J017903
 • Organizacijska enota delovnega mesta:  Tajništvo fakultete 

Pogoji za opravljanje dela  

1.     Zahtevana izobrazba

7. raven – visokošolska univerzitetna (prejšnja) oz. magistrska (2. Bolonjska stopnja) oz. specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne ali druge družboslovne smeri.   

2.    Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 

 • poznavanje predpisov s področja dela,
 • znanja za uporabo računalniških programov, 
 • aktivno znanje tujega jezika,
 • natančnost,
 • komunikativnost,
 • organizacijske sposobnosti,
 •  po potrebi strokovni/pravosodni izpit
 • 5 let ustreznih delovnih izkušenj.

3.    Poskusno delo:  3 mesece  

Kratek opis dela in nalog:   

 • priprava kadrovskih načrtov, kadrovsko-razvojnih in drugih analiz ter poročanje s tega področja,
 • priprava in pregled pogodb s kadrovskega področja (pogodbe o zaposlitvi, avtorske, podjemne itd.)
 • koordinacija, analiza in nadzor priprave ter izvedbe osebnih letnih delovnih načrtov zaposlenih, 
 • koordinacija ocene notranjega nadzora javnih financ in vodenje registra tveganj,
 • vodenje habilitacijskih postopkov,  
 • sodelovanje pri delu organov članice in/ali univerze po nalogu tajnika,
 • spremljanje in vzdrževanje stanja kakovosti ,
 • spremljanje in urejanje področja varstva osebnih podatkov (odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov),
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta  in del po nalogu tajnika

4. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.   

5. Rok za prijavo:  do 5. 11. 2021, podaljšanje razpisa do 21.11.2021

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju.     

Kandidati posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi itd., na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na ks@ffa.uni-lj.si.    Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.   

Osebne podatke prijavljenega kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS.    Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.   

6.  Kontaktna oseba:      

Ime in priimek: Zdenka Gantar  

 Telefonska številka:  4769-505      

E-mail: zdenka.gantar@ffa.uni-lj.si