Datum objave: 18.10.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto: - ponovitev razpisa

  1.     Razpisano delovno mesto: Radiološki inženir III na Oddelku za dodiplomski študijski program dentalne medicine, s polnim delovnim časom za nedoločen čas

  2.     Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visoka strokovna šola (1. bolonjska stopnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja ) smer radiologija;
 • opravljen strokovni izpit, znanje angleškega jezika;
 • poskusno delo 3 mesece.

3.     Splošni opis del in nalog: 

 • načrtovanje in izvajanje del in specialnih radioloških diagnostičnih posegov v radiologiji v skladu z dobro radiološko prakso ter spremljanje in uvajanje novih tehnoloških znanj, izvajanje dodatnih obdelav preiskav na diagnostični aparaturi;
 • priprava bolnika na poseg, spremljanje njegovega stanja med posegom, ustrezno ukrepanje v primeru nujne intervencije; urejanje in vzdrževanje delovne dokumentacije ter nadzor nad kontinuiranim procesom dela;
 • zagotavljanje in nadzor kakovosti;
 • kontinuirano usposabljanje na novih aplikacijah in sestavljanje delovnih protokolov v skladu z delovno prakso;
 • opravljanje drugih del in nalog, ki ustrezajo izobrazbi in izkušnjam, v skladu z navodili nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • uvajanje v stroko, opravlja radiološke preiskave pod nadzorom, samostojno opravlja osnovne diagnostične posege;
 • upravlja radiološke aparature ;
 • opravlja  postopke tudi s področja dentalne medicine in oralne kirurgije.

4.  Rok za prijavo: 8 dni od 18.10.2021 do 26.10.2021  

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana po pošti in po e-pošti na naslov dekanat@mf.uni-lj.si.