Datum objave: 18.10.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Ćlanica: UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje delovno mesto:   

Asistent z doktoratom (H019001) za delo na ARRS projektu: ODOTHEKA za določen čas (do 30. 11. 2024) in s polnim delovnim časom.  

1. Pogoji za opravljanje dela: 

 • doktorat znanosti ( prejšnji ) kemijske smeri
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) kemijske smeri
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 • znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programo
 • habilitacijski naziv asistent ali asistent-raziskovalec za področje analizne kemije; zaposleni mora ta najkasneje v roku štirih (4) mesecev od datuma nastopa dela imeti veljavni naziv, v času oddaje vloge pa mora imeti izpolnjene pogoje za izvolitev

2. Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

3. Rok za prijavo: Do 12. 11. 2021  

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na e-naslov: primoz.pecnik@fkkt.uni-lj.si


4. Kontaktna oseba na članici:  

Ime in priimek: Primož Pečnik

Telefonska številka: +386 1 479 8418

E-mail: primoz.pecnik@fkkt.uni-lj.si