Datum objave: 20.10.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto:

1.   Razpisano delovno mesto:    Poslovni sekretar VII/1 na Inštitutu za farmakologijo in eksperimentalno toksikologijo UL  Medicinske fakultete,  s polnim delovnim časom za nedoločen čas   

2.  Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) družbenih, poslovnih, upravnih ali pravnih ved
 • znanje angleškega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj
 • poskusno delo 3 meseci

3.     Kratek opis del in nalog: 

 • načrtovanje, organiziranje, usmerjanje, usklajevanje in nadzor strokovno-administrativnega dela 
 • nadzor stroškov  in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev
 • opravljanje daktilografskih in drugih tajniških del za dekana, prodekana in tajnika članice
 • pisanje zapisnikov
 • sprejemanje in razdeljevanje pošte in vodenje poštnih evidenc za fakulteto
 • vodenje raznih evidenc in kartotek na nivoju članice in tajništva
 • nabavljanje in vodenje priročnih zalog pisarniškega materiala za tajništvo
 • opravljanje drugih del po naloga predpostavljenega in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.  Rok za prijavo: 8 dni, od 20.10.2021 do 28.10.2021.  

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali dekanat@mf.uni-lj.si.