Datum objave: 22.10.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    ASISTENT Z DOKTORATOM, H019001  

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi), 
 • doktorat znanosti s področja družboslovja (zaželena je smer evropske študije) 
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • veljavna odločba o izvolitvi v naziv asistent-raziskovalec (lahko tudi pedagoška izvolitev v naziv asistent)

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

3. Kratek opis dela in nalog:  

Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:

 • zbiranje in analiza podatkov (vključno s terenskim delom)
 • vzpostavitev in posodobitev spletne strani projekta
 • komunikacija/diseminacija glede raziskovalnega projekta (socialna omrežja, ključni deležniki,…)
 • pomoč vodji pri administrativnih opravilih

4. Rok za prijavo: 22. 10. 2021 do 27. 10. 2021 Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti 5. Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office  

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost  

7. Delovno razmerje:

določen čas – do 31. 8. 2023 polni delovni čas 40 ur/teden do 31. 12. 2021

krajši delovni čas – 20 % oz. 8 ur/teden od 1. 1. 2022 dalje  zaposlitev predvidoma v mesecu novembru 2021

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

  8. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si