Datum objave: 26.10.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA MEDNARODNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Ljubljana, Večna pot 111 razpisuje prosto delovno mesto:  

VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR za področje Fiziologije rastlin na Oddelku za biologijo  

Šifra DM: D019001 (m/ž)

Število razpisanih delovnih mest: 1

Šifra naziva: 1,2,3

Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor

Tarifni razred: IX

Plačna podskupina: D

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (35%)   1. Pogoji za opravljanje dela:  

 • doktorat biološke znanosti, smer rastlinska fiziologija
 • veljaven habilitacijski naziv (docent/izredni profesor/redni profesor) za področje Fiziologija rastlin. Dodatno pojasnilo: kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
 • aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Če kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi; 
 • retorične sposobnosti, sposobnost za timsko delo in aktivno delo s študenti;
 • dokumentirana sposobnost pridobivanja in vodenja raziskovalnih projektov;
 • prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki se raziskovalno ukvarjajo z rastlinsko ionomiko in najsodobnejšimi raziskavami rastlinskih vzorcev z biofizikalnimi slikovnimi tehnikami na osnovi rentgenske in sinhrotronske svetlobe ter pospešenih delcev.

2. Opis dela in nalog:  

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmetov v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmetov (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti;
 • priprava, vodenje in ocenjevanje izpitov in in drugih preverjanj znanja;
 • mentorstva študentom pri izdelavi raziskovalnih in zaključnih nalog;
 • skrb za razvoj stroke v okviru UL;
 • delovanje v skladu s predpisi o varstvu pri delu;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Rok za prijavo: 26. 10. 2021 do 25. 12. 2021  

Vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: ks@bf.uni-lj.si.     

4. Kontaktna oseba na članici: 

Ime in priimek: Marjana Regvar

Telefonska številka: +386 1320 3417