Datum objave: 28.10.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA  OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

 FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, Portorož

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT (m/ž) v oddelku za Pomorstvo - Katedra za navtiko oz Katedra za ladijsko strojništvo

Število razpisanih delovnih mest: 1

šifra delovnega mesta: D010001

Naziv DM: asistent

Tarifni razred: VII/2

Plačna podskupina: D1

Trajanje zaposlitve: za določen čas 1 leta z možnostjo podaljšanja

Delovni čas: polni delovni čas

Začetek zaposlitve: predvidoma od 15.03.2022

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pomorstvo ali strojništvo

- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ) pomorstvo ali strojništvo

- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pomorstvo ali strojništvo - povprečna oceno opravljenih izpitov na posamezni stopnji študija najmanj 8, 

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje pomorstva ali strojništva ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za področje Pomorstva ali Strojništva na Fakulteti za strojništvo. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, pedagoške sposobnosti., znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR)

 

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,

- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,

- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,

- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,

- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih

- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,

- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4. Rok za prijavo: 45 dni, do 12.12.2021

Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po elektronski pošti na naslov: 

 

5. Kontaktna oseba na članici:
Zmaga Uršič, e-pošta: zmaga.ursic