Datum objave: 03.11.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA   

Članica: UL Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC v Katedri za urbanizem, za določen čas od predvidoma 01. 12. 2021 do 31. 05. 2023, s krajšim delovnim časom (30% oz. 12 ur/teden)  

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: H017004,
 • Plačna podskupina: H1,
 • Tarifni razred: VII/2, 
 • Šifra naziva: 0,
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (30% oz. 12 ur/teden)
 • Trajanje zaposlitve: določen čas od predvidoma 01. 12. 2021 do 31. 05. 2023, zaradi dela, ki je projektno organizirano, 
 • Poskusno delo: 3 mesece 
 • Predviden nastop dela: 01. 12. 2021

1. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali urbani management ali urbana sociologija ali okoljska psihologija ali ekonomija ali informatika,
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali urbani management ali urbana sociologija ali okoljska psihologija ali ekonomija ali informatika,
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smeri arhitektura ali gradbeništvo ali urbani management ali urbana sociologija ali okoljska psihologija ali urbanizem ali ekonomija ali informatika.
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj

2. Opis delovnega mesta: 

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3.Datum objave: 03. 11. 2021  

4.Rok za prijavo: do vključno 08. 11. 2021  

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:


Univerza v Ljubljani Fakulteta za arhitekturo 

Kadrovska služba – za razpis

Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana