Datum objave: 03.11.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana  

1.Razpisano delovno mesto:   SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II) v  finančno-računovodski službi (M/Ž); Šifra DM J017103  

2. Pogoji za opravljanje dela:   

Zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) praviloma ekonomske ali druge družboslovne smeri;
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) praviloma ekonomske ali druge družboslovne smeri;
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) praviloma ekonomske ali druge družboslovne smeri;
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

Druge zahteve:

 • aktivno znanje slovenskega jezika;
 • aktivno znanje angleškega jezika;
 • znanja za uporabo računalniških programov MS Office (Word, Excel);
 • poznavanje predpisov področja; 
 • zanesljivost, natančnost in organiziranost pri izvajanju nalog;
 • razvite komunikacijske veščine;
 • fleksibilnost in prilagodljivost za delo v hitro se spreminjajočem okolju.

3. Opis del in nalog:  

Splošni opis:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju;
 • izvaja operativne naloge delovnega področja;
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja;
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja;
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju;
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • samostojno obračunava plače in honorarje ter druge prejemke;  
 • vodi evidence odtegljajev od plač, obdeluje in izračunava refundacije, izpolnjuje obrazce za kredite, osebni dohodek ter druge obrazce;
 • skrbi za pravilno in pravočasno oddajo zakonsko predpisanih obrazcev, povezanih z obračunom plač (npr. REK, ISPAP);
 • izvaja analize in pripravlja poročila na področju plač in prejemkov;
 • samostojno in strokovno vodi blagajno;
 • usklajuje analitične evidence z glavno knjigo;
 • tekoče spremlja in izvaja zakonodajo na širšem delovnem področju;
 • odgovarja za ažurni tok informacij in dokumentacije;
 • sodeluje z ostalimi strokovnimi službami;
 • skrbi za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem področju dela;
 • opravlja druge naloge po nalogu nadrejenega;

4. Rok za prijavo:  do 17. 11. 2021      

Prijavo s spremnim pismom, življenjepisom in dokazili pošljite v eni skupni pdf. datoteki do vključno 17. 11. 2021 na e pošto klemen.izda@fdv.uni-lj.si. V zadevo e-pošte obvezno vpišite »Priimek_Ime_FRS«. Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.          

5. Delovno razmerje: Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, v obsegu  40ur/teden, 3 mesece poskusnega dela.

6. Kontaktna oseba na članici za pošiljanje prijav:

Ime in priimek: Klemen Izda

Telefonska številka: 040 167 508

E-mail: klemen.izda@fdv.uni-lj.si  

7. Kontaktna oseba na članici za informacije v zvezi z delovnim mestom:

Ime in priimek: Bojana Štrukelj 

Telefonska številka:  01 5805 131

E-mail: bojana.strukelj@fdv.uni-lj.si