Datum objave: 04.11.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA MEDNARODNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 

Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale  razpisuje prosto delovno mesto:

  VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR za področje Genetika na Oddelku za zootehniko

 • Šifra DM: D019001 (m/ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 2
 • Šifra naziva: 1,2,3
 • Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor
 • Tarifni razred: IX
 • Plačna podskupina: D
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (50%)

1.Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti ( prejšnji ) ustrezne smeri
 • doktorat znanosti ( 3. Bolonjske stopnje ) ustrezne smeri
 • veljaven habilitacijski naziv docent/izredni profesor/redni profesor   za področje Genetika Dodatno pojasnilo: kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
 • aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Če kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi; 
 • retorične sposobnosti, 
 • inovativnost, 
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev

2. Opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu, 
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

3. Rok za prijavo: 04. 11. 2021 do 03. 01. 2022  

4. Vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: ks@bf.uni-lj.si.  

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.