Datum objave: 11.11.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana   

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC, (H017004), M/Ž  

1.  Zaposlitev za: določen čas, predvidoma 1.12.2021 do konca projekta, s polnim delovnim časom  

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba: univerzitetna izobrazba s področja računalništva in informatike (prejšnja) 7/2  

zahtevana znanja:  

zaželena znanja:  

3. Kratek opis dela in nalog: Razvoj novih modelov razpoznavalnika, punktuatorja, normalizatorja, prevajalnika itd. Izvajanje opravil s svojega področja po nalogu vodje projekta in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.  

4. Rok za prijavo: 15. 11. 2021  

5. Prijava: Kandidati naj v prošnji priložijo motivacijsko pismo, življenjepis, izpisek ocen. Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: “LPT” Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.  

6. Kontaktna oseba na članici: Alenka Bone Tel.: 01/4798-115 e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si