Datum objave: 23.11.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Oddelek za krajinsko arhitekturo, Ljubljana, Jamnikarjeva 101   

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC  (M/Ž)

 • Šifra DM: H017004 (m/ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 2 
 • Šifra naziva: 0
 • Naziv: raziskovalec
 • Plačna podskupina: H
 • Trajanje zaposlitve: določen čas od 01. 01. 2022 – 30. 11. 2024 (35 mesecev)
 • Delovni čas: polni delovni čas
 • Poskusno delo: tri mesece

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) prostorske smeri (krajinska arhitektura, geografija, prostorsko planiranje)  
 • visokošolska univerzitetna izobrazba(prejšnja) smeri prostorske smeri (krajinska arhitektura, geografija, prostorsko planiranje)  
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) smeri prostorske smeri (krajinska arhitektura, geografija, prostorsko planiranje, urbanizem)
 • znanje angleškega jezika
 • sposobnost samostojnega in timskega dela
 • organizacijske sposobnosti
 • vozniški izpit B kategorije
 • znanje računalniških programov (ARC GIS, Excel, Access)

3. Kratek opis dela in nalog: 

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri aktivnostih vezanih na komunikacijo in desiminacijo rezultatov projektov
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis: Delavec bo vključen v raziskovalno skupino na Oddelku za krajinsko arhitekturo in bo vključen v projekte: CRP_ Metodologija ocenjevanja vplivov na krajino, Prenova regionalne razdelitve krajinskih tipov ter temeljni raziskovalni projekt Energetska tranzicija na regionalni ravni Delo bo vključevalo pripravo različnih analiz  in podatkovnih baz, izvajanje terenskega dela, administrativno delo (organizacija sestankov, pisanje zapisnikov),  pomoč pri pripravi znanstvenih člankov in drugo delo, povezano z izvajanjem projekta.  

4. Rok za prijavo: 30.11.2021  

Pisne vloge z dokazili sprejema kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101 ali na mail ks@bf.uni-lj.si  

5. Kontaktna oseba na članici:  

Ime in priimek: Tomaž Podboj   

Telefonska številka: 01 320 30 60