Datum objave: 26.11.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 V SLUŽBI ZA VARSTVO PRI DELU  (J017100) - M/Ž, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom

  1. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) kemijske smeri, kemijske tehnologije ali druge naravoslovne oz. tehniške smeri
 • visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) kemijske smeri, kemijske tehnologije ali druge naravoslovne oz. tehniške smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) kemijske smeri, kemijske tehnologije ali druge naravoslovne oz. tehniške smeri
 • znanje enega svetovnega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti
 • usposobljenost za ravnanje z nevarnimi snovmi
 • poznavanje predpisov s področja skladiščnega poslovanja in ravnanja s kemikalijami
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj;
 • Poskusno delo: 3 mesece

2. Kratek opis dela in nalog:

 • Samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju,
 • samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja, 
 • administrativno vodenje dela,
 • informacijsko svetovalno delo, 
 • priprava in zbiranje podatkov,
 • spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja,
 • samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

3. Podrobnejši opis dela in nalog:  

Skrb za centralno skladiščenje kemikalij, plinov, odpadnih kemikalij in drobnega potrošnega laboratorijskega inventarja s tem da:

 • naroča blago na podlagi usklajevanja potreb uporabnikov in stanja zalog ter v skladu s predpisi o javnem naročanju,
 • prevzema, razklada, razporeja in skladišči blago v skladiščni prostor,
 • skrbi za ustrezen razpored blaga po skladiščnih prostorih,
 • izdaja blago iz skladišča, 
 • nadzoruje stanje plinov in izvede menjavo jeklenk po vseh odjemnih mestih fakultete,
 • skrbi in vodi predpisano skladiščno poslovanje,
 • vodi prepisane evidence.

4.  Rok za prijavo: do 11. 12. 2021  

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na e-naslov: ursa.majercic@fkkt.uni-lj.si

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta  

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Urša Majerčič

Telefonska številka: +386 1 479 84 34

E-mail: ursa.majercic@fkkt.uni-lj.si