Datum objave: 26.11.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana    

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: H019007 – ZNANSTVENI SODELAVEC (m/ž)

 • Registrska številka objave na ZRSZ: OG58510
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: H019007
 • Tarifni razred: IX
 • Plačna podskupina: H1
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 20 ur/teden oz. 50%
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, predvidoma od 01.01.2022 do 31.12.2022
 • Delovne izkušnje: /
 • Poskusno delo: /

1. Pogoji za opravljanje dela: 

 • zahtevana izobrazba: doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) iz področja fizike ali drugih ustreznih smeri
 • veljavni habilitacijski naziv znanstveni sodelavec oz. docent za področje fizika, sprejet na UL;
 • za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj;
 • ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL s spremembami). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv 
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve)
 • inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost

2. Opis dela in nalog: 

 • znanstvenoraziskovalno delo (na programu oz. projektih: P1-0112, Raziskave atomov, molekul in struktur s fotoni in d, J2-2514 Razvoj komponent za vzpostavitev nove evropske mreže za kvantno komunikacijo, J1-3007 Kvantno procesiranje fulerenskih kubitov z diamantnimi senzorji),
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine),
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami,
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Datum objave: 26.11.2021  

4. Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 01.12.2021   Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: prijava@fmf.uni-lj.si  

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Velesa Mrak

Telefonska številka: 4766-563

E-mail: prijava@fmf.uni-lj.si