Datum objave: 29.11.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: H019008-0, Znanstveni svetnik (m/ž)

 • Registrska številka objave na ZRSZ: OG59456
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: H019008
 • Tarifni razred: IX.
 • Plačna podskupina: H1
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas - 13 ur/teden (32,50 %) 
 • Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.01.2022 do 31.12.2027

  Pogoji za opravljanje dela: 

 • zahtevana izobrazba: doktorat znanosti (prejšnji ali 3. Bolonjska stopnja) s področja matematike ali drugih ustreznih smeri
 • veljavni habilitacijski naziv znanstvenega svetnika oz. rednega profesorja za področje geometrija in topologija, sprejet na UL
 • za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj
 • ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve)
 • inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost

Opis delovnega mesta:

 • znanstvenoraziskovalno delo (na programu: P1-0292 Topologija in njena uporaba)
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • spremljanje odprtih razpisov, prijavljanje na razpise, obveščanje nadrejenih o tem ter sodelovanje / priprava vloge za prijavo na razpis
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • priprava poročil in elaboratov o raziskavi
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Datum objave: 26.11.2021  

Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 01.12.2021  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.   

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: prijava@fmf.uni-lj.si. 

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Velesa Mrak

Telefonska številka: 4766-563

E-mail: prijava@fmf.uni-lj.si