Datum objave: 30.11.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Članica: UL Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:


STROKOVNI DELAVEC V (Šifra DM: J015038) v Glavni pisarni dekana (Kurirski službi) na Filozofski fakulteti (m/ž) za nedoločen čas in s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.  

1. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv: srednja strokovna izobrazba družboslovne smeri.  

2. Delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.  

3. Zahtevana funkcionalna znanja:

 • komunikativnost, 
 • znanja za uporabo računalniških programov Microsoft Office.

4. Poskusno delo: 2 meseca.  

5. Opis del in nalog:  

Splošni opis:

 • opravljanje dela na ožjih strokovnih področjih,
 • opravljanje tehnično administrativnih del (pisanje zapisnikov, priprava poročil, fotokopiranje),
 • spremljanje in izvajanje enostavnejših postopkov povezanih s področjem dela, 
 • vodenje raznih kartotek, evidenc in poslovanja,
 • priprava, urejanje, knjiženje ali vzdrževanje raznih gradiv in dokumentacije,
 • arhiviranje dokumentacije,
 • obveščanje in informiranje.

Podrobnejši opis:

 • prevzemanje in odpremljanje pošte,
 • pomoč pri pripravi gradiv, odpremi,
 • administrativna in tehnična dela v zvezi s prevzemom, razporejanjem, raznašanjem in oddajo dnevne pošte in denarja,
 • posredovanje faksov in oddaja hitre in nujne pošte,
 • izročanje in sprejemanje paketnih in drugih pošiljk direktnim naročnikom,
 • priprava raznih poročil,
 • vodenje raznih kartotek, delovodnikov,
 • zagotavljanje tehnične brezhibnosti vozil kurirske službe,
 • uporaba informacijskega programa za vodenje poštnih pošiljk,
 • opravljanje prevozov za vodstvo fakultete,
 • priprava postrežbe za seje in zagovore na podiplomskem študiju,
 • vodenje dnevne evidence del izven matične lokacije fakultete,
 • zagotavljanje pregleda uporabe sredstev za pogostitev,
 • občasno fotokopiranje za različne potrebe,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

6. Rok za prijavo: do 7. 12. 2021  

7. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: valentina.hajdinjak@ff.uni-lj.si.  

8. Kontaktna oseba na fakulteti:

Maja Buzeti Telefonska številka: 01/241 1030

E-mail: maja.buzeti@ff.uni-lj.si