Datum objave: 02.12.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH 

Članica: UL Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:   ASISTENT Z DOKTORATOM, šifra DM: H019001 (m/ž), za določen čas do 30. 06. 2022 s polnim delovnim časom (40 ur na teden). Predviden datum zaposlitve 01.01.2022.   Raziskovalno delo se bo opravljalo na projektu : »GROWINPRO«, ki je financiran s sredstvi EU.  

2. Pogoji za opravljanje dela:   Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • doktorat znanosti (prejšnji) s področja ekonomskih ved
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) s področja ekonomskih ved

Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve):

 • ASISTENT RAZISKOVALEC ali ASISTENT (v primeru, če kandidat še nima veljavnega naziva, mora ta pogoj izpolniti v roku štirih mesecev od datuma nastopa dela)
 • kandidat izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv asistent raziskovalec ali asistent na UL. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedena naziva, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta dva pa lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. 

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):doktorat znanosti prejšnji ali sedanji.  

Odgovornost za lastno delo, nadzor drugih delavcev in delovnih sredstev:

 • za potek in rezultate raziskave ter za strokovno in pravočasno izvedbo del
 • za opremo oziroma delovna sredstva.

Delovne izkušnje: 1. leto ustreznih delovnih izkušenj.  

Poskusno delo: 3 mesece.

3. Kratek opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s/z:

 • izkušnje s sodelovanjem na raziskovalnih projektih v zadnjih 3 letih 
 • izkazanimi referencami (akademskimi članki) s področja projekta GROWINPRO:
 • dejavniki zagotavljanja trajnostne in inkluzivne gospodarske rasti v EU s ključnimi
 • družbenimi izzivi, kot so podnebne spremembe, starajoče prebivalstvo in
 • robotizacija,
 • analitične sposobnosti in izkušnje pri empiričnem raziskovalnem delu, pri obdelavi in
 • ekonometrični analizi velikih podatkovnih baz.

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • Življenjepis
 • Bibliografijo
 • Dokazila o izobrazbi
 • Dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu UL ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V tem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva.

5. Rok za prijavo: Prijave pošljite do vključno 8. 12. 2021; prijave so možne po e-pošti: luka.lah@ef.uni-lj.si v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS RRC21-16«.  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Luka Lah

Telefonska številka: 01 5892 590

E-mail: luka.lah@ef.uni-lj.si