Datum objave: 02.12.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC VII/2  (m/ž) na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje

  •      šifra del. mesta: H017004
  •       za določen čas – 6 let (od 1.1.2022 do 31.12.2027), 
  •       s polnim delovnim časom (40 ur/teden)

 2. Pogoji za opravljanje dela:   

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): visokošolska univerzitetna izobrazba  ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) na področju tekstilstva


Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje tekstilstva ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za področje tekstilstva. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine, inovativnost, sposobnost za timsko delo, organizacijske sposobnosti, znanje tujega jezika, komunikativnost, uporaba računalniških orodij, usposobljenost za delo na različnih analitskih aparatih, znanstvena pismenost, urejanje spletnih strani  

Delovne izkušnje: 3 leta ustreznih delovnih izkušenj  

3. Kratek opis dela in nalog:  

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah raziskovalnega infrastrukturnega centra NTF
  • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
  • raziskovalno delo za zunanje naročnike (trg)
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
  • pripravljanje predlogov nabave raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

  4. Rok za prijavo: 3 dni do 6.12.2021  

5. Kontaktna oseba na članici: Ga. Helena Zalar (SKS), tel.: 01/200-32-39      

Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (vsi dokumenti združeni v en dokument) naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po elektronski pošti na naslov: sks@ntf.uni-lj.si