Datum objave: 06.12.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

 JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 Članica: Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, Stari trg 34, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto:  POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2 

 • število razpisnih mest: 1
 • šifra delovnega mesta: DM: J017903
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas 

1. OPIS DELOVNEGA MESTA:   

Splošni opis: 

 • sodelovanje pri načrtovanju in usklajevanju dela notranjih organizacijskih enot tajništva ter administrativne dejavnosti članice 
 • samostojno vodenje zadev različnih področij 
 • sodelovanju pri delu organov članice in univerze 
 • sodelovanje pri ostalih delih po nalogah tajnika 
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta 

Podrobnejši opis: 

 • spremljanje in vzdrževanje stanja kakovosti, 
 • vodenje in organizacija dela kadrovska službe 
 • priprava kadrovskih načrtov, kadrovsko-razvojnih in drugih analiz ter poročanje s tega področja, 
 • priprava aktov iz delovnega področja (pogodb o zaposlitvi, avtorskih pogodb, podjemnih pogodb, pogodb o sodelovanju, odločb in sklepov); 
 • koordinacija in priprava podatkov za obračun plač in povračil stroškov v zvezi z delom; 
 •  koordinacija, analiza in nadzor priprave ter izvedbe letnih delovnih načrtov zaposlenih, 
 • koordinacija ocene notranjega nadzora javnih financ in vodenje registra tveganj, 
 • vodenje pravnih in upravnih postopkov, 
 • vodenje postopkov priznavanja izobraževanja, 
 • spremljanje in urejanje področja varstva osebnih podatkov (odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov), 
 • vodenje postopkov javnih naročil 
 •  sodelovanje pri delu organov akademije in/ali univerze, 
 •  druga dela, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta, po nalogu tajnika. 

2. POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA:   

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:  7. raven – visokošolska univerzitetna (prejšnja) oz. magistrska (2. Bolonjska stopnja) oz. specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne, humanistične ali družboslovne smeri. Prednost bodo imeli kandidati pravne smeri.   

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 

 • aktivno znanje enega svetovnega jezika,
 • organizacijske sposobnosti,
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • po potrebi strokovni/pravosodni izpit,
 • poznavanje predpisov področja,
 •  komunikativnost, 

Delovne izkušnje:  5 let ustreznih delovnih izkušenj 

Poskusno delo: 3 mesece  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.   Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ: OG74192 naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: tajnik@ag.uni-lj.si  

3. Rok za prijavo: 15 dni, od 6.12.2021 do 21.12.2021.  

4. Kontaktna oseba na članici: ga. Mojca Žugelj Marič, univ. dipl. prav., telefonska številka: 01 2427-306, e-mail: tajnik@ag.uni-lj.si.