Datum objave: 08.12.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:  

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2–I (šifra DM: J017102) v Upravi - Kadrovski službi Filozofske fakultete (m/ž) za določen čas (nadomeščanje porodniške odsotnosti) in s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.  

1. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali humanistične smeri, ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali humanistične smeri, ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali humanistične smeri.

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje angleškega jezika,
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • poznavanje predpisov področja,
 • komunikativnost,
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti.

3. Delovne izkušnje: 3 leta ustreznih delovnih izkušenj.  

4. Zaželena funkcionalna znanja:

 • poznavanje vsaj enega poslovno-informacijskega sistema (preferenčno SAP),
 • poznavanje osnovnih kadrovskih procesov,
 • pripravljenost na učenje novih znanj in sposobnosti,
 • zagnanost, večopravilnost in proaktiven odnos do dela.

5. Poskusno delo: 3 mesece.  

6. Opis delovnega mesta:  

Splošni opis:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju,
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja,
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja,
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • izvajanje postopkov v zvezi z razpisi in zaposlovanjem delavcev,
 • vodenje postopkov v zvezi z zaposlovanjem in usposabljanjem mladih raziskovalcev,
 • sodelovanje pri vodenju postopkov v zvezi z zaposlovanjem tujih državljanov,
 • sodelovanje pri vodenju postopkov v zvezi z napotitvami delavcev na delo v tujino,
 • sodelovanje pri vodenju postopkov urejanja pregledov pedagoških in raziskovalnih obveznosti zaposlenih,
 • vodenje postopkov sprememb v času delovnega razmerja zaposlenih (dopusti po ZSDP, spremembe pri raziskovalnem delu, napredovanja, spremembe pedagoških obveznosti, ipd.),
 • vodenje postopkov za prenehanje pogodbe o zaposlitvi (upokojitve, odpoved delavca),
 • izdelava plačnih simulacij, evidenc in odredb za finančno računovodsko službo, ki se nanašajo na obračun plač in drugih prejemkov zaposlenih,
 • koordinacija vzpostavljanja, izobraževanj, priprave podatkov in uporabe poslovno-informacijskega sistema APIS,
 • vodenje računalniško podprte kadrovske evidence in ostalih evidenc v vseh informacijskih sistemih ter odgovornost za ustrezno sinhronizacijo podatkov, - sprotni prenos informacij s področja svojega dela zaradi zagotavljanja nemotenega dela v času odsotnosti,
 • spremljanje zakonodaje na področju delovnih razmerij,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega.

7. Rok za prijavo: 14.12.2021.  

8. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: maja.buzeti@ff.uni-lj.si.  

9. Kontaktna oseba na fakulteti:

Maja Buzeti Telefonska številka: 01/241 10 30

E-mail: maja.buzeti@ff.uni-lj.si