Datum objave: 09.12.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    ASISTENT, D010001 (v nazivu asistent ali asistent z magisterijem ali asistent z doktoratom)   Področje: DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA  

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi), 
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali bolonjski magisterij ustrezne smeri / magisterij znanosti (prejšnji) ustrezne smeri / doktorat znanosti (prejšnji) ali sedanji ustrezne smeri
 • izvolitev v naziv asistent za področje družboslovne informatike (pedagoški naziv)
 • aktivno znanje angleškega jezika

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

3. Kratek opis dela in nalog:  

Splošni opis:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 9. 12. 2021 do 15. 12. 2021  

Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

5. Računalniški programi:

 • odlično znanje s področja delovanja računalniške strojne in programske opreme; 
 • operacijski sistemi; 
 • zapis podatkov; 
 • koncepti šifriranja; 
 • Huffnamovo kodiranje; 
 • programi za obdelavo fotografij in videa; 
 • poznavanje spletnih sistemov za upravljanje z vsebinami; 
 • znanje programiranja vsaj v jezikih Python, PHP, HTML, javascript; 
 • odlično znanje pisarniških zbirk (MS Office).

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost, pedagoške izkušnje na področju družboslovne informatike  

7. Delovno razmerje: določen čas s krajšim delovnim časom 50 % oz. 20 ur/teden  

Nastop dela predvidoma 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«  

8. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si