Datum objave: 17.12.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA  

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) v Službi za kadrovske zadeve, za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • šifra delovnega mesta: J017102,
 • plačna podskupina: J1,
 • tarifni razred: VII/2, 
 • šifra naziva: 0,
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas, 
 • poskusno delo: 3 mesece, 
 • predviden nastop dela: takoj oz. po dogovoru.

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne smeri.

3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • znanja za uporabo računalniških programov (MS Office, znanje Excell-a in SAP-a (slednji ni obvezen, predstavlja pa prednost)),
 • poznavanje predpisov področja,
 • komunikativnost,
 • zanesljivost, natančnost in organiziranost pri izvajanju nalog,
 • fleksibilnost in prilagodljivost za delo v hitro se spreminjajočem okolju,
 • želja po novih znanjih in izkušnjah ter pozitivni naravnanost,
 • delovne izkušnje: 3 let,

4. Opis dela in nalog:  

Splošni opis:

 • samostojno opravljavljanje strokovnih nalog na svojem delovnem področju,
 • izvajanje operativnih nalog delovnega področja,
 • oblikovanje poročil, sklepov in stališč delovnega področja,
 • koordiniranje, spremljanje in izvajanje postopkov svojega delovnega področja,
 • spremljanje informacij in novosti na svojem delovnem področju,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis: 

 • spremljanje sprejete zakonodaje na kadrovsko plačnem področju,
 • izvajanje postopkov izvolitev v nazive,
 • administrativno vodenje področja varstva pri delu (skrb za zdravniške preglede in izpite iz varstva pri delu ipd.),
 • vodenje prijav in odjav raziskovalcev v evidenco ARRS,
 • vzpostavitev in organizacija področja Izobraževanja zaposlenih na UL FRI in priprava načrta izobraževanj,
 • urejanje kadrovskih evidenc in kadrovske evidence v SAPu,
 • sodelovanje pri uvajanju novih modulov SAP na kadrovskem področju ali novih verzijah,
 • informiranje uporabnikov o spremembah in posebnostih delovanja poslovnega informacijskega sistema SAP na kadrovskem področju.

5. Datum objave: 17. 12. 2021  

6. Rok za prijavo: 22. 12. 2021  

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »KS-Ime Priimek«.   Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.  

7. Kontaktna oseba na članici: Mateja Ravnik E-pošta: kadrovska@fri.uni-lj.si