Datum objave: 21.12.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, Stari trg 34, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    ASISTENT  - V NAZIVU  ASISTENT / ASISTENT Z MAGISTERIJEM / ASISTENT Z DOKTORATOM ZA PODROČJE SPECIALNA DIDAKTIKA KLAVIRSKEGA POUKA, šifra DM: D010001, M/Ž na Oddelku za instrumente s tipkami.

 • število razpisnih mest: 1
 • šifra delovnega mesta: D010001
 • vrsta zaposlitve: krajši 40 %  delovni čas
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas 

2. Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) glasbene  smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) glasbene smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) glasbene smeri
 • specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) glasbene  smeri
 • magisterij znanosti (prejšnji) glasbene smeri
 • doktorat znanosti (prejšnji) glasbene  smeri
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) glasbene  smeri 

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje specialna didaktika klavirskega pouka   

3. Kratek opis dela in nalog 

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri umetniškem, znanstveno-raziskovalnem delu,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in umetniško, znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.   Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ OH09707,  naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: tajnik@ag.uni-lj.si  

4. Rok za prijavo: 3 dni od objave, od 21.12.2021 do 24.12.2021.  

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Žugelj Marič, univ. dipl. prav.

Telefonska številka: 01 2427-306

E-mail:   tajnik@ag.uni-lj.si