Datum objave: 21.12.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: Vodja finančno računovodske službe, m/ž

 • Registrska številka objave na ZRSZ: OH09695
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017916
 • Tarifni razred: VII/2
 • Šifra naziva: 0
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s polnim delovnim časom, od 1. 4. 2022

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomsko finančne oziroma ekonomsko računovodske smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomsko finančne oziroma ekonomsko računovodske smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomsko finančne oziroma ekonomsko računovodske smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • aktivno znanje enega svetovnega jezika
 • poznavanje predpisov s področja računovodstva in financ
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • izkušnje v javnem sektorju

Delovne izkušnje: 5 let ustreznih delovnih izkušenj  

Poskusno delo: 3 mesece  

3. Kratek opis del in nalog

 • izdelava planov, poročil in predlogov (finančnih, investicijskih, investicijskega vzdrževanja, itd.) v sodelovanju z vodstvom članice, priprava finančnih kalkulacij po nalogu vodstva članice in sodelovanje pri proračunskem planiranju
 • stalno spremljanje gibanja finančnih tokov (prilivov in odlivov finančnih sredstev) in opozarjanje vodstva na morebitna odstopanja od predvidenega stanja
 • poročanje vodstvu fakultete s področja finančnega poslovanja fakultete
 • obvešča, sodeluje in usklajuje naloge z drugimi strokovnimi službami oziroma enotami znotraj fakultete
 • sodelovanje s strokovno službo za finančno računovodske zadeve Univerze v Ljubljani,
 • skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog v okviru finančno računovodske službe
 • pripravlja temeljnice za knjiženje plač, avtorskih in podjemnih pogodb in druge temeljnice v pristojnosti vodje FRS
 • izdelava kalkulacij šolnin za cenik UL
 • v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjuje delovno uspešnost zaposlenih v organizacijski enoti
 • skrbi za ustrezno izobraževanje in poučenost delavcev na delovnem področju, uporabi osebne varovalne opreme ali drugih varnostnih ukrepov
 • zagotovitev nadomeščanja odsotnih delavcev znotraj FRS zaradi izpeljave nemotenega poteka dela

4. Datum objave: 21. 12. 2021  

5. Rok za prijavo: 3 dni  

6. Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na e-naslov: razpisiprijave@pef.uni-lj.si  

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

7. Kontaktna oseba na članici: 

Kadrovska služba

Marina Cimprič Paradinović

Telefonska številka: 01/58 92 354