Datum objave: 22.12.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/1 (šifra delovnega mesta J017100) v finančno-računovodski službi.   Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom.  

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri
 • visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ekonomske smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ekonomske smeri

Delovne izkušnje : 1 leto

Znanje jezikov: aktivno znanje angleškega jezika

Računalniška znanja: urejevalnik besedil, delo s preglednicami, delo z bazami podatkov

Druge zahteve: organizacijske sposobnosti, komunikativnost  

3. Kratek opis dela in nalog: 

 • preverjanje usklajenosti virov in sredstev
 • zbiranje in pripravljanje podatkov za izdelavo analiz poslovanja
 • zbiranje in izdelovanje obračunov in poročil
 • sodelovanje pri finančnem načrtovanju
 • samostojno usklajevanje in kompletiranje bančnega izpiska v breme in dobro
 • izdelava in knjiženje temeljnic v zvezi s poslovnimi dogodki
 • uskladitev stanj na kontih žiro računa, blagajne, terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev in ostalih kontih glavne knjige ter evidenčno knjiženje
 • izterjava dolgov (pošiljanje opominov, telefonsko opominjanje)
 • priprava in posredovanje e-zahtevkov
 • odgovarja za ažurni tok informacij in dokumentacije
 • sodelovanje z drugimi organizacijskimi službami v povezavi s finančno-računovodskim področjem
 • tekoče spremljanje in izvajanje zakonodaje na svojem področju dela
 • izvajanje dela po nalogu vodje računovodsko finančne službe
 • izvajanje del po odredbi dekana in tajnika
 • izvajanje drugih del, ki so navedena v opisu del in nalog za delovno mesto
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji in karakteristikami:

 • napredno znanje excela
 • samoiniciativnost.

5. Rok za prijavo: 8 dni (od 22.12.2021 do 30.12.2021)  

6. Kontaktna oseba na članici:  

Ime in priimek: Ema Rebernik    

Telefonska številka: 01/ 300-11-25    

E-mail: ema.rebernik@zf.uni-lj.si