Datum objave: 27.12.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana   

1. Razpisano delovno mesto: Tehniški sodelavec: VII/1

 • Registrska številka objave na ZRSZ: OH22460
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J037003
 • Tarifni razred: VII/1
 • Raven izobrazbe: 6 (6/2)
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, predvidoma od 1. 2. 2022

2. Pogoji za opravljanje dela:   

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer): 

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) smeri profesor kemije z vezavo ali diplomirani kemik ali diplomirani kemijski tehnolog
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolski študijski program (1. bolonjska stopnja) Kemijska tehnologija
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) smeri Dvopredmetni učitelj, smer kemija ali Univerzitetni študijski program Kemija ali Biokemija ali Kemijsko inženirstvo

Ostali pogoji:

 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev
 • zaželene delovne izkušnje na področju kemije, predvsem dela v kemijskem laboratoriju, zaželeno v šolskem kemijskem laboratoriju
 • poskusno delo: 3 mesecev

3. Kratek opis dela in nalog: 

 • priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog s področja kemije in kemijskega izobraževanja
 • sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog s področja kemije in kemijskega izobraževanja
 • organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav uporabnih na področju kemije in kemijskega izobraževanja
 • nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov za izvejanje aktivnosti s področja kemije in kemijskega izobraževanja
 • vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto
 • izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca, predstojnika oddelka, katedre, nosilcev predmetov in asistentov
 • stalno nadziranje, da delavci izvajajo varstvene ukrepe in normative varnosti in zdravja pri delu
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Sklenitev delovnega razmerja s polnim delovnim časom, za nedoločen čas, predvidoma od 1. 2. 2022, na Oddelku za biologijo, kemijo in gospodinjstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.  

5. Datum objave: 27. 12. 2021  

6. Rok za prijavo: 8 dni (do 4. 1. 2022)  

7. Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo ne e-naslov  .  Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.  

8.Kontaktna oseba na članici: 

Marina Cimprič Paradinović

Telefonska številka: 01/58 92 354