Datum objave: 06.01.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto:   

1.     Razpisano delovno mesto:  Radiološki inženir III na Oddelku za dodiplomski študijski program dentalne medicine, s polnim delovnim časom za nedoločen čas  

2.     Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po višješolski izobrazbi ( prejšnja ), visokošolska strokovna izobrazba ( prejšnja ), visoka strokovna šola ( 1. bolonjska stopnja ), visokošolska univerzitetna izobrazba ( 1. bolonjska stopnja ) smer radiologija;
 • opravljen strokovni izpit, znanje angleškega jezika;
 • poskusno delo 3 mesece.

3.     Splošni opis del in nalog: 

 • načrtovanje in izvajanje del in specialnih radioloških diagnostičnih posegov v radiologiji v skladu z dobro radiološko prakso ter spremljanje in uvajanje novih tehnoloških znanj, izvajanje dodatnih obdelav preiskav na diagnostični aparaturi;
 • priprava bolnika na poseg, spremljanje njegovega stanja med posegom, ustrezno ukrepanje v primeru nujne intervencije; urejanje in vzdrževanje delovne dokumentacije ter nadzor nad kontinuiranim procesom dela;
 • zagotavljanje in nadzor kakovosti;
 • kontinuirano usposabljanje na novih aplikacijah in sestavljanje delovnih protokolov v skladu z delovno prakso;
 • opravljanje drugih del in nalog, ki ustrezajo izobrazbi in izkušnjam, v skladu z navodili nadrejenega.

Podrobnejši opis:

 • uvajanje v stroko, opravlja radiološke preiskave pod nadzorom, samostojno opravlja osnovne diagnostične posege;
 • upravlja radiološke aparature ;
 • opravlja  postopke tudi s področja dentalne medicine in oralne kirurgije.

4.  Rok za prijavo: 8 dni od 6.1.2022 do 14.1.2022  

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana po pošti in po e-pošti na naslov dekanat@mf.uni-lj.si.