Datum objave: 14.01.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

 1.Razpisano delovno mesto: Šifra DM: H019001-0, Asistent z doktoratom (m/ž)

 • Registrska številka objave na ZRSZ: OH64193 
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: H019001
 • Tarifni razred: IX
 • Plačna podskupina: H1
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 4 ure/teden oz. 10% delovnega časa 
 • Trajanje zaposlitve: določen čas od 1. 2. 2022 do 30. 9. 2024
 • Delovne izkušnje: 1 leto
 • Poskusno delo: 3 meseci 

2.Pogoji za opravljanje dela: 

 • doktorat znanosti (prejšnji ali 3. bolonjska stopnja) s področja matematike ali drugih ustreznih smeri, 
 • habilitacijski naziv asistent ali asistent - raziskovalec za področje matematika, sprejet na UL - delavec mora ta pogoj izpolniti najkasneje v roku 4 mesecev od datuma nastopa dela,
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve),
 • znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov.

3.Opis dela in nalog: 

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (J1-3004 Hkratna podobnost matrik),
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.Datum objave: 14.01.2022.  

5.Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 19.01.2022.  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.   Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: kadrovska@fmf.uni-lj.si.  

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Aleksandra Jordan

Telefonska številka: 4766-742

E-mail: kadrovska@fmf.uni-lj.si