Datum objave: 19.01.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  

1.Razpisano delovno mesto: Predstojnik organizacijske enote v računalniškem centru (RC)

 • Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: OH78828
 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J017905,
 • Tarifni razred: VII/2,
 • Plačna podskupina: J1,
 • Predviden začetek dela: predvidoma 01.04.2022 oz. po dogovoru
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
 • Delovne izkušnje: 5 let vodstvenih delovnih izkušenj,
 • Poskusno delo: 3 mesece.

2.Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) računalniške oz. naravoslovno tehnične smeri oz. druge ustrezne smeri,
 • aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti.

3.Opis delovnega mesta:  

Splošni opis:

 • načrtovanje, vodenje in usklajevanje dela na delovnem področju znotraj organizacijske enote
 • skrb za zakonitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote
 • priprava poročil o rezultatih in drugih aktivnostih z delovnega področja 
 • skrb za izvajanje nalog in izvajanje nadzora nad zaposlenimi v okviru organizacijske enote
 • skrb za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje zaposlenih različnih organizacijskih enot ali sodelovanje zunanjih sodelavcev 
 • v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih v organizacijski enoti
 • podajanje predlogov za naprednejše upravljanje s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri
 • skrb za ustrezno izobraževanje in poučenost delavcev na delovnem področju, uporabi osebne varovalne opreme ali drugih varnostnih ukrepov
 • in druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili

  4.Podrobnejši opis: 

 • organiziranje in vodenje dela RC (neposredni nadzor nad izvajanjem del in nalog sodelavcev RC, razporejanje del in nalog zaposlenih v RC)
 • spremljanje predpisov na področju javnih naročil in svojega delovnega področja  
 • poročanje o delu predstojnikoma obeh oddelkov, prodekanu zadolženemu za področje informatike in notranje organizacije Svetu RC, tajniku in dekanu UL FMF
 • svetovanje zaposlenim glede ustrezne uporabe računalniške in informacijske opreme
 • priprava predlogov in smernic glede programske opreme namenjene študentom ter skupnemu delovanju računalniškega omrežja FMF po nalogu Sveta RC in Kolegija dekana ter predstojnikov oddelkov
 • sodelovanje z ustreznimi univerzitetnimi in drugimi službami ter drugimi zunanjimi izvajalci 
 • spremljanje novosti in izobraževanje na področju uporabe računalništva in informatike za pripravo programov, poročil in drugih gradiv z delovnega področja

5.Datum objave: 19.01.2022  

6.Rok za prijavo: 5 dni, do 24.01.2022  

Pisne vloge z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ v razpisnem roku pošljite na elektronski naslov: prijava@fmf.uni-lj.si. K vlogi obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami ter dokazilo o ustrezni izobrazbi).  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.


7.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Velesa Mrak

Telefonska številka: 01 4766-563

E-mail: prijava@fmf.uni-lj.si