Datum objave: 21.01.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:  

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – intelektualna lastnina

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017102
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
 • Poskusno delo: 3 meseceu

1.Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri 
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri 
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne smeri 
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • poznavanje predpisov področja
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • po potrebi strokovni/pravosodni izpit
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

2.Opis dela in nalog: 

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

3.Podrobnejši opis:

 • samostojno opravlja strokovne naloge s področja zaščite in gospodarnega izkoriščanja intelektualne lastnine univerze
 • vzpostavlja in vzdržuje evidence in arhiv dokumentacije s področja intelektualne 
 • nudi strokovno podporo Komisiji za inovacije in drugim organom UL na področju intelektualne lastnine
 • koordinira postopke patentne zaščite službenih izumov
 • spremlja nacionalno in  evropsko zakonodajo s področja intelektualne lastnine
 • pripravlja predloge sprememb in dopolnitev univerzitetnih dokumentov s področja zaščite in upravljanja z intelektualno lastnino
 • pripravlja in izvaja tečaje s področja zaščite in upravljanja z intelektualno lastnino 
 • nudi strokovno podporo pri urejanju avtorskih in sorodnih pravic na univerzi
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenih.

4.Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred (1670,94 EUR bruto)

5.Rok za prijavo:  21. 1. 2022 – 10. 2. 2022  

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov rektorat@uni-lj.si