Datum objave: 21.01.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ, D019001, za področje video in novi mediji

Pogoji za opravljanje dela: 

 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/-ka tujec/-jka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi), 
 • doktorat znanosti in/ali priznanje pomembnih umetniških del, ki jih podeljuje rektor Univerze v Ljubljani
 • izvolitev v docent/-ka, izredni/-na profesor/-ica, redni/-na profesor/-ica za področje video in novi mediji ali veljaven naziv gostujoči učitelj, gostujoča učiteljica (ekvivalent nazivu docent/-ka, izredni/-na profesor/-ica ali redni/-na profesor/-ica) za področje video in novi mediji
 • če kandidat/-ka v času prijave nima izvolitve v omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira za razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat/-ka skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova/njena prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,
 • aktivno znanje angleškega jezika, 
 • bibliografija s področja vizualnih umetnosti
 • javno udejstvovanje na področju avdiovizualne umetnosti
 • zaželeno je znanje še enega tujega jezika

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/-tko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam,
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmetov v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih morebitnih izvajalk/-lcev predmetov (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev),
 • predavanja, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetih, 
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov,
 • mentorstva študentom in študentkam pri izdelavi diplomskih, magistrskih in doktorskih del,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije itd.),
 • znanstvenoraziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod,
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb, ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporaba osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis:

 • znanja na področju multimedije
 • izvajanje predavanj in seminarjev na področju kulturne, medijske in novinarske produkcije

Rok za prijavo: od 21. 1. 2022 do 20. 3. 2022

Kandidat/-ka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv, bibliografijo

Kandidat/-ka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti.  

Računalniški programi: MS Office, družina programov Adobe za video montažo, montažo zvoka in grafično oblikovanje  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: Inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost, skupinsko delo, znanja na področju glasbe, likovne umetnosti in likovne teorije  

Delovno razmerje: Nedoločen čas, s polnim delovnim časom – 100 % oz. 40 ur/teden. Zaposlitev predvidoma v mesecu marcu 2022  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici: Ime in priimek: Mojca Polak, Telefonska številka: 01/ 58 05 139, E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si .