Datum objave: 24.01.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA


Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana1.    Razpisano delovno mesto:

Asistent z doktoratom (šifra DM H019001) – m/ž

Delovno mesto razpisujemo za določen čas predvidoma od 01.02.2022 do 31.12.2022 s krajšim delovnim časom (3,9 ur/ teden) in 3-mesečnim poskusnim delom.

 

2. Pogoji za opravljanje dela:

■ Zahtevana izobrazba s področja »Tehnika, podrobneje neopredeljeno« ali s področja »Naravoslovje, matematika in statistika, podrobneje neopredeljeno«:

-          doktorat znanosti (prejšnji) oz.

-          doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja).

 

■ Veljavni habilitacijski naziv: asistent – raziskovalec ali asistent habilitacijskega področja Biomehanika. Kandidat/ka izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat/ka v času prijave nima veljavnega zahtevanega naziva, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev za izvolitev v naziv. V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi mora pridobiti zahtevani naziv najkasneje v roku 4 mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

 

■ Delovne izkušnje : 1 leto

 

■ Zaželena so izkušnje kandidata/ke s področja površinske obdelave materialov, biokompatibilnosti materialov in karakterizacije nanomaterialov.

 

3. Kratek opis dela in nalog:

-          znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (v okviru ARRS projekta »Mehanizmi omajanja endoproteze kolka«, šifra projekta: L3-2621),

-          strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,

-          pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,

-          pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,

-          izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

 

4. Datum pričetka dela: predvidoma 01.02.2022

 

5.  Rok za prijavo: 3 dni (do 26.01.2022)

 

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

 

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom/ko, ki izpolnjuje navedene pogoje za zasedbo delovnega mesta.

 

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov

 

6. Kontaktna oseba na članici:

    Ime in priimek: Urška Tomažin Goričar

    Telefonska številka:01/ 300 -11- 66

    E-mail: urska.tomazin@zf.uni-lj.si