Datum objave: 03.02.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  

1.Razpisano delovno mesto: VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC (m/ž)

 • Registrska številka objave na ZRSZ:  OJ17084
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: H019006
 • Tarifni razred: IX
 • Plačna podskupina: H1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, predvidoma od 01.06.2022 do 31.03.2025
 • Delovne izkušnje: /
 • Poskusno delo: /

2.Pogoji za opravljanje dela: 

 • zahtevana izobrazba: doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) iz področja matematike ali drugih ustreznih smeri
 • veljavni habilitacijski naziv višji znanstveni sodelavec oz. izredni profesor za področje matematika, sprejet na UL;

- za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z ustreznim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj; - ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL s spremembami). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv 

 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve)
 • inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost

3.Opis dela in nalog: 

 • znanstvenoraziskovalno delo (delo na projektu: N1-0237 Holomorfne parcialne diferencialne relacije)
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine)
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami
 • spremljanje odprtih razpisov, prijavljanje na razpise, obveščanje nadrejenih o tem ter sodelovanje / priprava vloge za prijavo na razpis 
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • priprava poročil in elaboratov o raziskavi
 • skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4.Datum objave: 03.02.2022


5.Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 09.02.2022   Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju raziskovalnega dela.   Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: ivana.jug@fmf.uni-lj.si

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivana Jug

Telefonska številka: 4766-513

E-mail: ivana.jug@fmf.uni-lj.si