Datum objave: 07.02.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:  

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za razvoj poslovnih idej

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017102
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  določen čas do 30. 6. 2022 (za čas trajanja projekta Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT))
 • Poskusno delo: 3 mesece

1.Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali 
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali 
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) 
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
 • zaželeno: zanimanje za različna področja, sposobnost prepoznavanja tržnega potenciala različnih znanj in invencij, sposobnost komuniciranja in motiviranja, izkušnje z visokotehnološkim podjetništvom in lastne podjetniške izkušnje
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • znanja za uporabo računalniških programov
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

2. Opis dela in nalog: 

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

3. Podrobnejši opis:

 • pripravlja analize trga in strategijo trženja za posamezne tehnologije, vključno s hitro oceno trženjskega potenciala v postopku prevzema službenega izuma
 • vstopa v kontakt s potencialnimi industrijskimi partnerji
 • pomaga pri vrednotenju tehnologij z namenom določanja licenčnin oz. cen pri prodaji patentnih prijav/patentov oz. know-howa,
 • organizira in izvaja dogodke z namenom spodbujanja podjetniške dejavnosti zaposlenih na UL
 • svetuje in motivira pri pripravljalnih fazah podjetniškega procesa podjetij s strani zaposlenih (pomoč pri iskanju partnerstev in oblikovanju poslovnega modela)
 • nudi administrativno podporo pri pripravi prijav na razpise
 • skrbi za evidence, dokumentarno in arhivsko gradivo
 • sodeluje in vodi aktivnosti v okviru projekta “Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo”, ki so vezane na komunikacijo in promocijo
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v področje delovnega mesta po nalogu vodje OE.

4. Plača: Osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred (1.670,94 EUR bruto)  

5. Rok za prijavo: 7. 2. 2022 - 18. 2. 2022  

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov rektorat@uni-lj.si.