Datum objave: 10.02.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 (J017100)  

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur tedensko) in 3 mesečnim poskusnim delom.

Reg. št. objave na ZRSZ: OJ29920  

2. Pogoji za opravljanje dela:  

Zahtevana izobrazba: 

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri;
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri;
 • visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ekonomske smeri;
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ekonomske smeri

Veljavni habilitacijski naziv: /  

Delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj  

Poskusno delo: 3 mesece.  

3. Splošni opis:

 • samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju;
 • samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja;
 • administrativno vodenje dela;
 • informacijsko svetovalno delo;
 • priprava in zbiranje podatkov;
 • spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja;
 • samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

4.Podrobnejši opis:

 • samostojno opravljanje nalog finančno-računovodskega področja, zlasti s področja plač;
 • priprava, nadzor in evidentiranje knjigovodskih listin;
 • koordinacija pridobivanja podatkov za plače ter njihova kontrola;
 • obračunavanje plač in dohodkov na podlagi pogodb civilnega prava;
 •  oddajanje zakonsko predpisanih obrazcev, povezanih z obračunom plač in drugih osebnih prejemkov (npr. REK, drugi obrazci na portalu e-Davki, ISPAP, obrazci povezani z KDPZ, ZPIZ) ter drugimi področji;
 • knjiženje plač in prejemkov po denarnem in obračunskem toku;
 • knjiženje drugih poslovnih dogodkov (npr. projektna sredstva, materialno knjigovodstvo,...);
 •  knjiženje zaključnih temeljnic;
 •  obdelovanje in izračun refundacij,
 •  izpolnjevanje obrazcev za kredite, osebni dohodek ter druge obrazce;
 •  usklajevanje analitične evidence z glavno knjigo, pregled in nadzor knjižb v glavni knjigi;
 •  izdelovanje analiz na področju plač in prejemkov ter na širšem delovnem področju;
 •  skrb za izvršbe, ki se vlagajo v portal e-Sodstvo, knjiženje in vodenje stanja dolga;
 •  sodelovanje z drugimi organizacijskimi službami oz. enotami v povezavi s finančnoračunovodskim področjem;
 •  skrb za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem delovnem področju;
 •  tekoče spremljanje in izvajanje zakonodaje, informacij in novosti na svojem delovnem področju;
 •  nudenje informacij notranjim in zunanjim uporabnikom;
 •  nadomeščanje samostojnih strokovnih delavcev v finančno-računovodski službi glede na potrebe organizacije dela;
 •  opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenega.

5. Posebni pogoji za opravljanje dela: aktivno znanje enega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje  predpisov področja dela, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.   

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«  

6. Rok za prijavo:  8 dni (10.2.2022 – 18.2.2022)  

7. Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo po e pošti na naslov: ks@fsp.uni-lj.si .  

Osebne podatke kandidata bo članica Univerze v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 22, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za šport Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (dpo@uni-lj.si). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS. Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1, kandidata ne izbere, kljub temu, da izpolnjuje pogoje.

8. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Maja Zdešar

Telefonska številka: 01 520 77 33

E-mail: maja.zdesar@fsp.uni-lj.si