Datum objave: 15.02.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST  

Članica: UL Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana 

 1. Razpisano delovno mesto:  RAZISKOVALEC, H017004  

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi), 
 • univerzitetna diploma (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija – smer politologija 
 • aktivno znanje angleškega jezika

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

3. Kratek opis dela in nalog:  

Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:

 • priprava učnih pripomočkov s področja državljanske vzgoje
 • pomoč pri vodenju projekta
 • pridobivanje podatkov na terenu, desk-analysis, pisanje strokovnih in znanstvenih člankov
 • usposabljanje mladinskih delavcev in učiteljev državljanske vzgoje

4. Rok za prijavo: 16. 2. 2022 do 18. 2. 2022

Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi. Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti. Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office,   

5. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:     

 • inovativnost, 
 • smisel za organizacijo dela,  
 • komunikativnost
 • poglobljeno poznavanje standardov mladinskega dela ter medresorske koordinacije javnih politik na področju mladine ter delovne izkušnje z velikimi projekti in programi na področju mladine

6. Delovno razmerje:

 • določen čas
 • določen čas do 1. 3. 2023
 • krajši delovni čas – 50 % oz. 20 ur/teden 
 • poskusna doba 3 mesece
 • zaposlitev predvidoma v mesecu marcu 2022

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

7. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si