Datum objave: 15.02.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto:    RAZISKOVALEC, H017004  

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi), 
 • univerzitetna diploma (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija družboslovne smeri 
 • aktivno znanje angleškega jezika

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:   Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:

 • ocena učinka raziskovalnih infrastruktur
 • pregled obstoječih dokumentov in literature
 • razvoj vprašalnikov, izvedba ankete, poročilo o ugotovitvah
 • sodelovanje pri projektnih sestankih
 • pomoč pri pripravi poročila za projekt
 • izvedba drugih analitičnih nalog 

4. Rok za prijavo: 16. 2. 2022 do 18. 2. 2022 Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi. Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti.

5. Računalniški programi: napredno poznavanje orodij SPSS, Excel, Word, PPT, visoka informacijska pismenost  

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:     

 • inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost
 • metodološka, analitična in statistična znanja
 • organizacijske sposobnosti
 • poznavanje raziskovalnih infrastruktur na evropski in nacionalni ravni
 • poznavanje delovanja European Strategy Forum on Research Infrastructures
 • napredno poznavanje in delovne izkušnje s področja spletnega nadlegovanja
 • vozniški izpit B kategorije

7. Delovno razmerje: 

 • določen čas od 1. 3. 2022 do 30. 9. 2023
 • polni delovni čas 
 • poskusna doba 3 mesece

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«  

8. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak

Telefonska številka: 01/ 58 05 139

E-mail: mojca.polak@fdv.uni-lj.si