Datum objave: 17.02.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: Vodja službe na Univerzi VII/2 (I)  v službi za nabavo, m/ž

 • Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: OJ49880
 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J017935,
 • Tarifni razred: VII/2,
 • Plačna podskupina: J1,
 • Predviden začetek dela: predvidoma 01.05.2022 oz. po dogovoru
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
 • Delovne izkušnje: 4 leta,
 • Poskusno delo: 3 mesece.

1.Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) naravoslovno-tehnične, pravne ali druge ustrezne smeri ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) naravoslovno-tehnične, pravne ali druge ustrezne smeri
 • aktivno znanje enega tujega jezika, poznavanje računalniških programov, poznavanje predpisov področja javnih naročil, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • zaželeno poznavanje informacijskega sistema SAP

2.Opis delovnega mesta:  

Splošni opis:

 • organiziranje, razporejanje in vodenje dela na svojem delovnem področju 
 • nadzor in koordinacija dela drugih delavcev 
 • sodelovanje in usklajevanje nalog službe 
 • izvrševanje in nadzorovanje sklepov organov članice ali univerze 
 • koordinacija in vodenje postopkov za članico ali univerzo 
 • podajanje predlogov rešitev, priprava dokumentov, spremljanje potekov postopkov področne službe 
 • oblikovanje zapisnikov 
 • svetovanje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva 
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega 

Podrobnejši opis: 

 • vodenje, planiranje, organiziranje in koordiniranje dela v službi za nabavo UL FMF
 • izvajanje nabavnih postopkov za vse vrste nabav v skladu s potrebami UL FMF (računalniška oprema, laboratorijska oprema, material, storitve, investicije, itd)
 • vodenje postopkov javnih naročil v skladu z veljavno zakonodajo
 • priprava plana nabave za finančni načrt fakultete, izdelava analiz in poročil, vodenje evidenc, poročanje za statistične namene in drugo poročanje
 • komuniciranje z dobavitelji, vodenje optimalnih zalog, kontroliranje stroškov nabave, itd 
 • sodelovanje z ostalimi strokovnimi službami na fakulteti in rektoratu,
 • poznavanje področja osnovnih sredstev, sodelovanje pri letnem popisu
 • preverjanje skladnosti nabavljenega blaga in storitev z naročili 
 • evidentiranje reklamacij in reševanje le-teh z dobavitelji
 • ostala dela po navodilu nadrejenega

3. Datum objave: 17.02.2022  

4. Rok za prijavo: 10 dni, do 27.02.2022  

Pisne vloge z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ v razpisnem roku pošljite na elektronski naslov: prijava@fmf.uni-lj.si. K vlogi obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami ter dokazilo o ustrezni izobrazbi).  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Velesa Mrak

Telefonska številka: 01 4766-563

E-mail: prijava@fmf.uni-lj.si