Datum objave: 21.02.2022

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:
ASISTENT (m/ž) na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje

Naziv delovnega mesta: v vseh treh nazivih
asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom
Število razpisanih delovnih mest: 1
šifra delovnega mesta: D010001
Tarifni razred: VII/2 / VIII / IX
Plačna podskupina: D1
Trajanje zaposlitve: za nedoločen čas
Delovni čas: polovični delovni čas 20 ur/teden
Začetek zaposlitve: predvidoma od 15.3.2022
Poskusno delo: 3 mesece / 4 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):

-    specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja oblikovanja tekstilij in oblačil
-    visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja oblikovanja tekstilij in oblačil
-    magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) s področja oblikovanja tekstilij in oblačil

-    specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) s področja oblikovanja tekstilij in oblačil
-    magisterij znanosti (prejšnji) s področja oblikovanja tekstilij in oblačil

-    doktorat znanosti (prejšnji) s področja oblikovanja tekstilij in oblačil
-    doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja oblikovanja tekstilij in oblačil

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje oblikovanja tekstilij in oblačil
ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, uporaba vezilnega stroja, uporaba laserskega rezalnika, poznavanje tehnologije pletenin, znanje konstrukcije in modeliranje oblačil, uporaba programov za digitalno modeliranje, poznavanje konfekcijske tehnologije.

Delovne izkušnje:  

3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:   3 dni  do  24.2.2022

Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (vsi dokumenti združeni v eno vlogo) naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po elektronski pošti na naslov: ks@ntf.uni-lj.si

5. Kontaktna oseba na članici:
Ga. Helena Zalar, tel. 01 / 200 32 39      
e-pošta:  helena.zalar@ntf.uni-lj.si